PAKIET MEGA

 • pobieranie danych z karty kierowcy oraz tachografu pojazdu,
 • skanowanie wykresówek,
 • analiza naruszeń 561/aetr,
 • ewidencja czasu pracy kierowcy,
 • opis naruszeń z wydrukiem upomnień dla kierowcy,
 • dobór systemu czasu pracy,
 • doradztwo telefoniczne,
 • kontrola ciągłości kilometrów,
 • regulamin czasu pracy,
 • wyliczanie diet i delegacji,
 • przedkontrolny audyt,
 • archiwizacja raportów,
 • przygotowanie akt osobowych,
 • wyliczanie wynagrodzeń.

OPIS USŁUGI:
Pakiet ten jest  uzupełnieniem Pakietu Plus  między innymi o naliczanie wynagrodzenia na podstawie wygenerowanej ewidencji czasu pracy wraz  z wyliczonymi  godzinami nadliczbowymi, dyżurami, dodatkami za pracę w porze nocnej  oraz dietami. Pakiet obejmuje też sprawdzenie kompletności  teczek osobowych  kierowców. Akta Osobowe pracowników to dokument który w pierwszej kolejności żąda Inspektor w czasie kontroli. Obowiązek prowadzenia Akt Osobowych nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy. Wszystkie zebrane dane z tachografu, kart kierowców, zeskanowanych wykresówek, raportów z ewidencji czasu pracy oraz analizę wykroczeń  zostaną zarchiwizowane  w programie do rozliczania czasu pracy.