Ustawy i dyrektywy

Ustawy i dyrektywy mają na celu między innymi poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawę jakości świadczonych usług w transporcie drogowym jak i poprawę warunków pracy kierowcy. Zmuszają do przestrzegania przez kierowców i przewoźników przepisów dotyczących maksymalnych norm prowadzenia pojazdów, minimalnych przerw i okresów odpoczynku.