PAKIET PLUS

 • pobieranie danych z karty kierowcy oraz tachografu pojazdu,
 • skanowanie wykresówek,
 • analiza naruszeń 561/aetr,
 • ewidencja czasu pracy kierowcy,
 • opis naruszeń z wydrukiem upomnień dla kierowcy,
 • dobór systemu czasu pracy,
 • doradztwo telefoniczne,
 • kontrola ciągłości kilometrów,
 • regulamin czasu pracy,
 • wyliczanie diet i delegacji,
 • przedkontrolny audyt.

OPIS USŁUGI:
Pakiet ten obejmuje pobieranie danych z kart i tachografów cyfrowych, skanowanie wykresówek na tej podstawie tworzona jest  ewidencja  czasu pracy,  analiza wykroczeń oraz sprawdzana ciągłość kilometrów co pozwala dobrać odpowiedni system czasu pracy, który ma znaczenie dla naliczania dodatków za dyżury i godziny nadliczbowych kierowcy. Dzięki tym danym naliczane są diety i delegacje kierowcy. Warto nadmienić, że w  świetle przepisów diety są wolne od podatku dochodowego a także nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Posiadając wszystkie informacje dotyczące czasu pracy kierowcy stworzę regulamin  idealnie pasujący do systemu czasu pracy w Państwa firmie. W przypadku powiadomienia o kontroli  w firmie przeprowadzę przedkontrolny audyt.