PAKIET PODSTAWOWY

  • pobieranie danych z karty kierowcy oraz tachografu pojazdu,
  • skanowanie wykresówek,
  • analiza naruszeń 561/aetr,
  • ewidencja czasu pracy kierowcy,
  • opis naruszeń z wydrukiem upomnień dla kierowcy,
  • dobór systemu czasu pracy,
  • doradztwo telefoniczne,
  • kontrola ciągłości kilometrów.

OPIS USŁUGI:
Pakiet ten obejmuje pobieranie danych z tachografu cyfrowego, kart kierowcy oraz skanowanie wykresówek. Posiadając  te dane można  przeprowadzić  analizę czasu pracy pod kątem Rozporządzenia 561/WE oraz przygotować ewidencję czasu pracy kierowcy  którą przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić. Na podstawie danych odnoszących się do czasu pracy kierowcy wykonuję  raporty naruszeń wraz z upomnieniem dla kierowcy, raport ciągłości kilometrów. Posiadając  wszystkie dane dobiorę odpowiedni system pracy jaki powinien być stosowany w Państwa firmie. Służę również pomocą  i doradztwem telefonicznym.