PAKIET MINI

  • czytnik kart,sczytywanie kart kierowców,pobieranie danych z tachografupobieranie danych z karty kierowcy lub pobieranie danych z tachografu (to są dwie niezależne usługi).

OPIS USŁUGI:
Pakiet ten obejmuje pobieranie samych danych z tachografu cyfrowego bądź karty kierowcy. Według  ustawy dane z karty kierowcy muszą być pobierane co 28 dni, natomiast dane z tachografu cyfrowego co 90 dni. Za pobieranie danych odpowiada przedsiębiorca prowadzący działalność transportową.